Dynamisk hypnos och hypnoterapi

 

Dynamisk hypnos och hypnoterapi

 

I traditionell hypnoterapi fokusera vi på att uppnå så stor mottaglighet som klienter tillåter sig i terapin stund. Allt för att öppna vägar in i det undermedvetna sinnet. En fråga jag alltid ställde mig var varför vissa klienter kunde uppleva resultat omedelbart efter en väldigt lyckad session, varpå andra som också hade en mycket lyckad session upplevde sitt resultat något senare. Alla fick positiva resultat men med lite olika tidsperspektiv. Det var då jag fick en AHA upplevelse när jag insåg hur jag kunde påverka tidsperspektivet med klienten. Jag vill påstå att detta tar hypnoterapin ytterligare en nivå och formen har fått namnet “Dynamisk hypnos och hypnoterapi”

Share This