Hypnos – en genväg in i det undermedvetna sinnet

Hypnos kan användas i alla typer av önskade förändringsprocesser. Forskning visar att det har en värdefull effekt på ett brett spektrum av fysiska åkommor och psykiska problem. Men vad är hypnos egentligen? Hur fungerar det? Låt mig ge dig en kort beskrivning av denna hypnotiska värld. 

Hypnos är ett kraftfullt verktyg eftersom det stadiet kan skapa genvägar in i det undermedvetna sinnet. Där kan man långt snabbare och effektivare ändra oönskade beteenden och emotionella blockeringar.

Det medvetna kontra det undermedvetna sinnet

Med det medvetna sinnet har vi förmågan att tänka logiskt och analytiskt. Vårt medvetna sinne är ett begränsat minne, för vi kan endast tänka på upp till sju informationer samtidigt. Det är ett trögt sinne som utgår från vad vi har lärt oss från vi föddes. Det kan lätt överbelastas

Å andra sidan kan det undermedvetna sinnet fokusera på 4,5 miljoner information samtidigt och är vår biologiska hårddisk. Här lagrar vi allt vi har sett, hört, smakat, luktat och känt från det ögonblick vi skapades.

Varje gång vi förväntar oss eller tänker på något, bildas först en föreställning i form av inre bilder, ljud, dofter eller kroppsliga upplevelser. Våra föreställningar påverkar vårt sinnestillstånd, vilket påverkar våra känslor, vilket i sin tur påverkar vår fysiologi och kan skapa olika beteenden. Därför kan vi också använda vår fantasi av något positivt för att aktivera ett önskat beteende.

Det kan också vara emotionellt relaterat och faktiskt det vanligaste. En emotionell reaktion kan trigga igång olika oönskade beteende som kan leda till exempelvis ångest. Emotionella indikationer är ofta kopplat till någon eller några incidenter och dessa kan man komma åt med dessa tekniker. Känslor kan också få oss att tro att felaktigt tro att någonting är fel och vi har en tendens att då skapa hjärnspöken. Det är här ett hypnotiskt stadium kommer in i bilden

Vårt medvetna sinne försöker att hitta en rationellt och analytiskt lösning. fungerar det omedvetna sinnet genom att bara göra vad det föreställer sig. Så när hypnotisören hjälper klienten att mer och mer avvika från det medvetna sinnets kritiska förmåga så kan mottagligheten ökas.

Vad är hypnos och hur fungerar det?

Tillbaka till rubriken, ”vad är hypnos?” enligt mitt sätt att se det så är det: ju mindre medveten aktivitet, ju större undermedveten aktivitet. Desto mer associerad man är i en upplevelse desto ”djupare” är det hypnotiska stadiet. En dröm är ett bra exempel, om du tänker en medveten tanke så avtar drömmen och du har i de flesta fall svårt att minnas vad din dröm innehöll. En tanke medför att dina hjärnvågor snurrar snabbare och därmed ökar din medvetna aktivitet och övergår från höger hjärnaktivitet till vänster hjärnaktivitet. Däremot kan du bestämma dig för att flyta med i drömmen, känna in och uppleva varje moment i upplevelsen. Det medvetna sinnet finns på sidolinjen och observerar, men lägger inte näsan i blöt. Så det första vi behöver göra är att få ned din medvetna aktivitet och öka din mottaglighet.

Det kräver att terapeuten har den kunskap som kan hjälpa dig som klient att öka din mottaglighet. Jag använder mig mina egna och speciella tekniker som jag genom erfarenhet och forskning och som är otroligt kraftfulla. Dessa metoder är ett resultat av mer än 13 år som instruktör inom denna profession. Du som klient kan nu ta del av denna kraftfulla terapiform som är ett resultat av mer än 20 år som praktiserande hypnotisör.

Share This