Rökavvänjning med hypnos!Rökavvänjning

Visste du att hypnos kan vara en effektiv metod för att sluta röka? För många är rökningen en vana och denna vana av inlärning genom många år. Därför kan hypnos hjälpa till att skapa nya strategier mellan de emotionella kopplingar som finns rotade inom oss. Det gäller att hitta orsaken till dessa emotionella kopplingar, vanor och därmed skapa nya strategier från en undermedveten vinkel. När den undermedvetna kopplingen har förändrats reagerar det undermedvetna sinnet från en ny strategi.

Share This