Rökavvänjning med hypnos!Rökavvänjning

Visste du att hypnos kan vara en effektiv metod för att sluta röka? För många är rökningen en vana och denna vana av inlärning genom många år. Därför kan hypnos hjälpa till att skapa nya strategier mellan de kopplingar som finns djupare inom oss. Det gäller att hitta orsaken till dessa vanor, skapa nya strategier från en undermedveten vinkel. När den undermedvetna kopplingen är ändrat utgår det undermedvetna från en ny strategi.