Hypnoterapi

 

Hypnos och hypnoterapiInom denna terapiform har vi en filosofi som utgår från tre separata sinnen, dvs det medvetna sinnet, det undermedvetna sinnet och det omedvetna sinnet. I min filosofi fungerar dessa sinnen var för sig och lever sitt eget liv eget liv så att säga. Många människor som jag möter genom min praktik tror att det medvetna sinnet styr det undermedvetna och det omedvetna sinnet.

Om så hade varit fallet så hade vi kunnat göra alla förändringar ganska enkelt. Om vi börjar med det medvetna sinnet så är detta som sagt vårt korttidsminne, det är väldigt långsamt och hantera maximalt 5% av vår dagliga aktivitet. Vi som människor tror att vi utnyttjar det till max men så är inte fallet, endast maximalt 5%.

Det intressanta är, att vi med vårt medvetna sinne tror, att vi har full kontroll över oss själva. Men vårt medvetna sinne glömmer bevisligen snabbt. Enligt min filosofi kvarhåller vårt medvetna sinne max 1% av våra upplevelser under hela vårt liv. När vi försöker minnas, förstår vi snabbt, att väldigt mycket ligger förträngt.

Vi kan tänka oss vårt medvetna sinne som toppen av ett isberg. Som vi vet, är det så otroligt mycket större under ytan. Att vi inte kan se det innebär ju inte, att det inte finns. Ditt undermedvetna jobbar dygnet runt veckans alla dagar. Känslorna som ligger förträngda där, kan omedvetet triggas igång. Ta som exempel en fobi t.ex. mot spindlar. Så länge du inte fokuserar på spindlar, så triggas inte känslan, som är kopplat just till spindlar igång.

Tänk på allt vi möter dagligen, som kan trigga igång förträngda känslor bra som dåliga, vilket enligt min filosofi förstärker dessa låsta känslor. Har du inte någon gång upplevt, att du helt plötsligt utan synbar anledning känt dig glad, allt har känts bra, eller kanske har du tvärtom fått en känsla av olust? Dessa känslor har triggats av något omedvetet. Sedan försöker vi med vårt medvetna sinne hitta en rationell förklaring, för att kunna hantera den uppkomna situationen.

Det undermedvetna sinnet däremot utgör minst 95% av vår dagliga aktivitet, vårt långtidsminnedet är ett jätte snabbt sinne och 1.000.000 gångar starkare än det medvetna sinnet. I denna terapiform arbetas det med både medvetenheten och det undermedvetna hos klienten. I förhållande till det medvetna står vårt undermedvetna dagligen för minst 1000 gånger så många beslut. Det finns väldigt mycket, som vi bara gör utan att tänka över det När vi t.ex. är ute och går, funderar vi inte över tillvägagångssättet. Det sker som så mycket annat helt automatiskt.

Det mesta av det vi lär och upplever i livet lagras i det undermedvetna. Där ligger det vi förträngt. Dessa bortträngningar ligger utanför vår medvetna kontroll. Säkert har du varit med om att känna en viss doft, som framkallat minnen hos dig, minnen som väckt känslor förknippade med någon speciell händelse. Ju mer du känt in händelsen, ju fler tankebilder och fragment växer fram ur just den händelsen. I hypnoterapi blir det undermedvetna mera aktivt. Bortträngningarna, de obearbetade känslorna i upplevelserna blir lättare synliga.

Det finns alltid en orsak till det som verkar i oss, till att vi känner oss på ett visst sätt, agerar och reagerar på ett visst sätt. Denna orsak kan genom hypnoterapi upptäckas och åstadkomma en positiv utveckling mot ett värdefullt liv. Områden som exempelvis rökning, viktminskning, depression, självkänsla, läs och skrivsvårigheter är bara en del av det som med framgång kan behandlas med hypnoterapi.

 

”Det medvetna sinnet är maximalt 5% av din dagliga aktivitet, 95% är undermedvetet och en miljon gångar starkare”

Bruce Lipton PhD